Jerry the Bum

yesterdaysprint:

The Akron Beacon Journal, Ohio, April 4, 1914

The Washington Post, Washington DC, December 14, 1914

The Philadelphia Inquirer, Pennsylvania, July 16, 1916